Voorbehoud

Wat is een voorbehoud?

Hoe werkt een voorbehoud en wat houdt dit precies in? Lees hier over het opnemen van een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst. Deze wordt gesloten als uw zaak wordt afgewikkeld/afgesloten.

Vaststellingsovereenkomst

Wij maken er werk van. De schadevergoeding en het hersteltraject waar u recht op heeft.

Contact

Voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst

Schadevergoeding

De meeste letselschadezaken worden op enig moment “afgewikkeld”. Dat betekent dat de zaak finaal geregeld wordt en dat er geen schade meer geclaimd kan worden in de toekomst. Dit wordt ook wel “regelen” genoemd. De verzekeraar betaalt op dat moment alle resterende schade uit. Dat is meestal de schade tot op heden (minus eventuele betaalde voorschotten) en toekomstschade.

Wat is een voorbehoud?

Een voorbehoud is een bepaling in de vaststellingsovereenkomst waarin staat dat bepaalde schade is uitgezonderd van de regeling. Een veelgebruikt voorbehoud is bijvoorbeeld het medisch voorbehoud bij het vervroegd optreden van slijtage. Sommige soorten letsel brengen een verhoogd risico met zich mee dat er eerder (of meer) slijtage optreedt dan zonder dit letsel. Vaak ontstaat dat pas na jaren, soms wel na negen of tien jaar. Zonder voorbehoud zijn de meeste zaken dan al lang afgewikkeld. In dat geval kan deze schade niet meer geclaimd worden. Als er een voorbehoud is opgenomen dan mag de schade alsnog geclaimd worden.

Is toekomstschade hetzelfde als een voorbehoud?

De toekomstschade bestaat uit de schade die iemand in de toekomst vermoedelijk nog zal lijden. Denk aan medische kosten voor mogelijke fysiotherapie in de toekomst, maar bijvoorbeeld ook aan eventuele gemiste carrièrekansen, pensioenschade, loonsverhogingen, huishoudelijke hulp en natuurlijk smartengeld. De hoogte van deze toekomstschade wordt bepaald door de situatie op het moment van afwikkeling en de verwachtingen op dat moment over de toekomst. Dat betekent dat toekomstige verslechteringen daarin verdisconteerd kunnen zijn, maar dat is lang niet altijd het geval.

Wanneer is het verstandig om een voorbehoud op te nemen?

In het geval van een medisch voorbehoud gebeurt dit meestal op advies van de medisch adviseur van het slachtoffer. Hij kan beoordelen of er een risico bestaat op verergering van de klachten in de toekomst en voor welke periode het voorbehoud moet worden opgenomen. Houd er rekening mee dat het advies van de medisch adviseur een advies blijft. Garanties worden niet verstrekt en daarom is het zeer wel mogelijk om van het advies af te wijken. Soms adviseert de medisch adviseur om géén voorbehoud op te nemen terwijl het slachtoffer dit toch wil.

Andere voorbehouden kunnen worden opgenomen wanneer dit wenselijk wordt geacht door beide partijen. Natuurlijk dient er wel overeenstemming te worden bereikt. Wanneer teveel zaken “open blijven” is een verzekeraar meestal niet meer bereid om akkoord te gaan met de regeling, omdat er dan alsnog veel risico is op een claim in de toekomst.

Hoe weet ik of er een voorbehoud in mijn vaststellingsovereenkomst is opgenomen?

Meestal staat dit in een aparte alinea. Hierin moet duidelijk zijn omschreven waar het voorbehoud op ziet, met andere woorden wat er is uitgesloten van de regeling.

Meer informatie? Neem Contact met ons op.