Succesverhalen

Tevreden cliënten

Lees de verhalen van onze tevreden cliënten. Wij halen er alles voor u uit wat er in zit! Wordt in jouw geval ook geen schuld of aansprakelijkheid erkend door de verzekeraar? Neem direct contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Op zoek naar een schadevergoeding?

Wij maken er werk van! De schadevergoeding en medische behandeling waar u recht op hebt.

Contact

Succesverhalen

Aansprakelijkheid eindelijk erkend voor onderhoudsmonteur met beklemmingsletsel

Meneer B. is tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden als onderhoudsmonteur met zijn rechterhand tussen de tandwielen van een machine gekomen. Hierdoor heeft meneer B. blijvend letsel opgelopen aan zijn rechterhand.

Meneer kwam pas maanden na het ongeval bij ons. Hij had verwacht dat zijn werkgever zijn schade wel zou vergoeden maar een schadevergoeding bleef helaas uit. Letselschadeadvocaat mr. Du Bois heeft de werkgever aansprakelijk gesteld, die in eerste instantie ook geen gehoor gaf. Een paar maanden later werd de schade nog steeds niet vergoed. Ook het onderzoek door de Arbeidsinspectie, waaruit bleek dat er sprake was van een onveilige werksituatie, zorgde er niet voor dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid nam. Dit terwijl er door de Arbeidsinspectie een boete opgelegd werd aan de werkgever.

Ondanks het feit dat de boete was opgelegd, wilde de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever een aanvullend onderzoek instellen naar het ongeval. Hierdoor werd de aansprakelijkheid nog niet erkend, waardoor meneer B. nog steeds niet zeker was van een schadevergoeding.

Aangezien dit onderzoek weken in beslag nam, ontstonden er steeds meer financiële problemen voor meneer B. Om die reden heeft letselschadeadvocaat mr. Du Bois voorbereidingen getroffen om een deelgeschilprocedure op te starten bij de rechtbank. Dit heeft ertoe geleid dat de verzekeraar van de werkgever de aansprakelijkheid alsnog binnen enkele dagen heeft erkend! Hierdoor heeft meneer B. inmiddels een eerste voorschot op de schadevergoeding ontvangen.

Heb jij ook een bedrijfsongeval gehad? Neem dan direct contact op om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Verzekeraar weigert voorschotten te betalen aan taxichauffeur

Meneer M. stond tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden als taxichauffeur te wachten voor een rood verkeerslicht toen hij ineens werd aangereden. Na het ongeval had meneer M. al snel pijnklachten in zijn rug, nek en rechterbeen. Ook had hij slaapproblemen, psychische klachten en cognitieve klachten. Doordat hij door deze klachten niet kon werken, leed hij al direct forse schade en dreigden er financiële problemen te ontstaan.

Meneer M. had zich in eerste instantie tot een letselschadejurist gewend. Hij wilde de zaak direct ‘afkopen’ voor een laag bedrag, omdat de verzekeraar van mening was dat het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de klachten niet kon worden aangetoond.

Vervolgens is dhr. M overgestapt naar Du Bois Advocatuur, omdat hij het wegens de ernst van zijn klachten te vroeg vond om een schikking te treffen. Gelukkig maar, want de klachten bleven veel langer aanhouden dan meneer M. in eerste instantie dacht. Met de schikking had hij het verlies dat hij uiteindelijk heeft geleden bij lange na niet kunnen betalen. Hij had de rest van de schade zelf moeten dragen.

Mr. Du Bois heeft de zaak in behandeling genomen en zag al snel dat het verband tussen de klachten en het ongeval waarschijnlijk wel degelijk aangetoond kan worden. Meneer M. had vóór het ongeval helemaal geen klachten gehad, dus waar zouden de klachten anders vandaan zijn gekomen? Een andere verklaring was er niet. Voor een snelle schikking voelde mr. Du Bois dan ook niet veel.

De verzekeraar bleef ondertussen terughoudend met het betalen van voorschotten. Aangezien meneer M. zelfstandig ondernemer is, dreigde er schulden te ontstaan. Om die reden heeft mr. Du Bois direct voorbereidingen getroffen voor een procedure bij de Rechtbank. Dit heeft ertoe geleid dat de verzekeraar weer voorschotten ging betalen! Inmiddels heeft de verzekeraar al zes keer méér aan voorschotten uitbetaald dan het schikkingsvoorstel dat aan het begin van de zaak is gedaan.

Heb jij ook een ongeval gehad, waardoor jij nu in de financiële problemen dreigt te raken? Neem dan direct contact op om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen.

Schadevergoeding van € 0 naar € 30.000

Een surfleerling werd tijdens een van haar eerste lessen het open water op gestuurd. Zij viel en liep daarbij ernstig tandletsel op doordat de giek tegen haar hoofd kwam. De zorgverzekeraar wilde de kosten voor behandeling niet betalen en cliënte zou zelf voor de kosten opdraaien. De verzekeraar van de aansprakelijke partij wilde de aansprakelijkheid niet erkennen en geen enkele schadevergoeding betalen.

Door tussenkomst van de advocaat is uiteindelijk een schadevergoeding van € 30.000 betaald! Dit omdat de schade goed in kaart was gebracht en de surfvereniging niet alle vereisten had voldaan.

Wordt in jouw geval ook geen schuld of aansprakelijkheid erkend door de verzekeraar? Neem direct contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.


Twee keer zo hoge schadevergoeding voor hernia-patiënt

Mevrouw K. werd hard aangereden door een taxi. Na het ongeval had zij nekpijn en rugklachten. Na een jaar werd duidelijk dat zij een hernia had. De verzekeraar ontkende dat deze klachten door het ongeval zouden zijn veroorzaakt en vond dat de klachten zonder het ongeval ook aanwezig zouden zijn geweest. De verzekeraar wilde niet meer betalen dan € 15.000.

Door tussenkomst van de advocaat is het aanbod verdubbeld naar € 30.000 en is de zaak naar tevredenheid afgehandeld.


Schadevergoeding voor val over stoeptegel verdrievoudigd

Een man op een scooter valt door een losliggende stoeptegel. De verzekeraar van de gemeente erkende geen aansprakelijkheid maar de man had wel knieklachten. De verzekeraar wilde geen schadeuitkering betalen voor het knieletsel. Door tussenkomst van de advocaat werd eerst € 3.000 geboden. Uiteindelijk wist de advocaat een schadevergoeding te bewerkstelligen van € 10.000.


15-voudige schadevergoeding voor val in detailhandel

Mevrouw A. valt in een winkel over een flesje dat op de grond ligt. Zij loopt knieletsel op maar verwacht dat de klachten wel mee zullen vallen. Maanden later ontdekt zij dat ze ernstig letsel op heeft opgelopen waarvan zij waarschijnlijk de rest van haar leven last blijft houden. De verzekeraar van de winkel wil geen aansprakelijkheid erkennen. Mr. Du Bois zorgde ervoor dat de schadevergoeding werd vervijftienvoudigd!


Wordt in jouw geval ook geen schuld of aansprakelijkheid erkend door de verzekeraar? Neem direct contact op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.