Schadevergoeding

Waar heeft u recht op?

Benieuwd wat de hoogte is van de schadevergoeding waar u recht op heeft? Dit is meestal veel meer dan u denkt. Hieronder worden de schadeposten besproken die het meest voorkomen. Benieuwd wat de exacte hoogte in uw geval is? Wilt u uw zaak vrijblijvend voorleggen?

Op zoek naar een schadevergoeding?

Wij maken er werk van. De schadevergoeding en het hersteltraject waar u recht op heeft.

Contact

Omvang schade

Schadevergoeding

De schadevergoeding waar u recht op heeft kan hoog oplopen. De schade bestaat meestal niet alleen uit zaakschade (persoonlijke eigendommen die beschadigd zijn geraakt), maar bijvoorbeeld ook uit verlies aan verdienvermogen, medische kosten, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en smartengeld.

De volgende schadeposten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen:

Zaakschade

U heeft recht op vergoeding van uw persoonlijke eigendommen die door het ongeval beschadigd of zoek zijn geraakt. De vergoeding wordt gebaseerd op de dagwaarde. Het is mogelijk dat de verzekeraar de dagwaarde wil laten taxeren. Bewaart u deze spullen dan ook goed en maakt u er foto's van.

Medische kosten

U heeft recht op een vergoeding van de medische kosten die u door het ongeval heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico van de zorgverzekering, maar ook aan kosten voor alternatieve therapieën. Niet alleen gangbare kosten van fysiotherapie komen voor vergoeding in aanmerking. Soms is de verzekeraar ook bereid om een particulier revalidatietraject te vergoeden. Veel verzekeraars stellen zich op het standpunt dat kosten medisch noodzakelijk moeten zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen, maar de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de kosten niet noodzakelijk hoeven te zijn, maar uit medische oogpunt wenselijk moeten zijn en, rekening houdend met de gegeven (persoonlijke) omstandigheden, als redelijk moeten worden beschouwd.

Verlies aan verdienvermogen

Oftewel; het inkomen dat u misloopt door het ongeval, komt voor vergoeding in aanmerking. Daarvoor wordt vaak het inkomen dat u vóór het ongeval verdiende als uitgangspunt genomen. Uw huidige inkomen wordt daar mee verrekend en het verschil krijgt u vergoed. Deze benadering doet echter vaak geen recht aan de werkelijke situatie van slachtoffers. Vaak zouden mensen zonder het ongeval nog een promotie hebben gemaakt of volgen ze nog een studie of opleiding die zou kunnen leiden tot een hoger inkomen. Het is onredelijk om dit niet mee te nemen in de schadeberekening. De Hoge Raad heeft hierover geoordeeld dat niet alleen de situatie vóór het ongeval, maar de hypothetische situatie zónder het ongeval als uitgangspunt moet dienen.

Daarnaast komen ook neveninkomsten die niet worden verantwoord aan de fiscus (“zwart werk”) voor vergoeding in aanmerking. De Hoge Raad heeft dit al meerdere malen bevestigd. U maakt daarbij wel alleen aanspraak op de netto-vergoeding.

Als u verlies aan verdienvermogen heeft, heeft u in veel gevallen ook pensioenverlies. Dit wordt nog wel eens uit het oog verloren door verzekeraars en belangenbehartigers, maar dit kan soms tien- tot honderdduizenden euro’s bedragen.

Bent u ondernemer? Dan heeft u recht op vergoeding van het verlies aan nettowinst. Deze berekening is vaak niet gemakkelijk. Om te voorkomen dat uw bedrijf de negatieve gevolgen van het ongeval ondervindt, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen voor advies.

Huishoudelijke hulp

Heeft u door het ongeval moeite met het uitvoeren van uw huishoudelijke taken thuis? In de meeste gevallen heeft u recht op een vergoeding. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat u al daadwerkelijk iemand betaalt of dat u helemaal niets meer in het huishouden kunt doen. Ook als u de werkzaamheden in een lager tempo uitvoert heeft u recht op een vergoeding. U kunt ook recht hebben op deze vergoeding als u wordt geholpen door familie en vrienden of bijvoorbeeld uw partner.

Hetzelfde geldt voor onderhoud aan uw woning indien u dit niet meer door het ongeval heeft kunnen uitvoeren.

Vervoerskosten

Als u vervoerskosten maakt doordat u bijvoorbeeld naar een medische behandeling moet, dan komen deze voor vergoeding in aanmerking. Ook als u door het ongeval niet meer met uw gebruikelijke vervoersmiddel kunt reizen en ander vervoer nodig heeft, kan daar vaak een oplossing voor worden gezocht.

Sportabonnementen

Lid van een sportvereniging, maar kunt u daar door een ongeval geen gebruik meer van maken? De lidmaatschapsgelden kunnen voor vergoeding in aanmerking komen!

Smartengeld

U heeft recht op een vergoeding voor “gederfde levensvreugde”, oftewel alle pijn en verdriet die u door het ongeval heeft gehad. Hoewel deze vergoeding in het Nederlandse rechtssysteem vele malen lager is dan in andere landen (vergelijk de Verenigde Staten) komen er steeds vaker gunstige uitspraken voor. Er is inmiddels een trend te zien dat het smartengeld hoger wordt.

Kosten

Ook de kosten voor rechtsbijstand komen voor vergoeding in aanmerking. Op grond van de wet is de aansprakelijke partij verplicht om de redelijke advocaatkosten te vergoeden.

Als u vreest dat de aansprakelijkheid niet erkend wordt dan kunnen we in sommige gevallen ook een toevoeging aanvragen (subsidie van de overheid voor kosten van rechtsbijstand), of in overleg met uw rechtsbijstandsverzekeraar om een budget vragen. In sommige gevallen worden uw kosten ook gedekt door uw eigen verzekeraar (schadeverzekering inzittenden). Er is dus een aantal mogelijkheden om de advocaatkosten te verhalen. Lees verder bij kosten.