Werkzaamheden medisch adviseur

Wat doet een medisch adviseur eigenlijk?

Als u slachtoffer van een ongeval bent geworden en de wederpartij aansprakelijk stelt dan volgt er daarna meestal een lang traject. Daarin worden de gevolgen van het ongeval onderzocht. Mensen denken daarbij vaak vooral aan de schade. Het verlies aan inkomsten, de kosten voor de fysiotherapeut of bijvoorbeeld smartengeld. De hoogte van de schade wordt echter ook bepaald door de medische gevolgen van het ongeval. Met andere woorden, wat zijn nu eigenlijk de klachten die door het ongeval worden veroorzaakt? En wat voor beperkingen leveren die op? En komt dat wel door het ongeval? Of is er misschien iets anders aan de hand?

Dit zijn nu precies de vragen waar een medisch adviseur zich mee bezig houdt. Als het goed is zijn er bij een letselschadezaak altijd twee medisch adviseurs betrokken. Eén van de advocaat van het slachtoffer en één van de aansprakelijke partij.

Medisch advieseur nodig?

Wij maken er werk van. De schadevergoeding waar u recht op hebt.

Contact

Waarom is een medisch adviseur nodig?

De medische informatie van een slachtoffer mag niet zomaar door de behandelaar van de verzekeringsmaatschappij worden bekeken. In beginsel mag alleen een arts dit inzien en beoordelen. Daarom hebben bijna alle verzekeringsmaatschappijen een medisch adviseur.

Waarover adviseert de medisch adviseur?

Een medisch adviseur geeft advies over de medische aspecten van een letselschadezaak. De opdrachtgever stelt vragen aan de medisch adviseur over wat hij wil weten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de klachten die iemand heeft door het ongeval en de ernst van deze klachten. Ook kan de medisch adviseur inschatten of deze klachten ook beperkingen opleveren in het werk, huishouden of bij het onderhoud van de woning.

Moet er ook informatie van vóór het ongeval worden gegeven?

In principe is het ook de taak van de medisch adviseur om te beoordelen of het medisch dossier compleet is en of er nog aanvullende informatie moet worden opgevraagd of niet. Vaak wil de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij informatie over de medische voorgeschiedenis ontvangen. Dat zijn de medische stukken van vóór het ongeval. In sommige gevallen heeft de medisch adviseur deze stukken echt nodig om te kunnen beoordelen of de klachten door het ongeval zijn veroorzaakt. In andere gevallen kan wel eens gedacht worden dat de verzekeraar op zoek is naar een andere oorzaak van de klachten die er misschien helemaal niet is. Het is dus niet aan te raden om deze informatie altijd maar klakkeloos te overleggen aan de wederpartij. Hierover kan het beste overleg plaatsvinden met de medisch adviseur.

Is het advies van de medisch adviseur bindend?

De medisch adviseur geeft altijd advies. De advocaat of behandelaar van de verzekeringsmaatschappij is hier dus niet aan gebonden en hoeft het advies niet op te volgen. Dat is anders bij een medische expertise. Dat is een onderzoek door een onafhankelijk derde en dus niet één van de medisch adviseurs.

Wat doet een medisch adviseur nog meer?

Een medisch adviseur geeft vaak ook advies over het intreden van de medische eindsituatie. Dat is het moment waarop de zaak kan worden afgewikkeld (beëindigd). De medisch adviseur geeft bijvoorbeeld aan of er een afsluitend geneeskundig onderzoek (“expertise”) moet worden uitgevoerd en door wie. Ook geeft hij advies over het opnemen van een voorbehoud. Dat is een uitsluitingsclausule voor een bepaald deel van de schade. Bijvoorbeeld voor het intreden van verergering van de klachten door versnelde artrose.

Ook een medisch adviseur naar uw zaak laten kijken?

Heeft u ook een ongeval gehad en wilt u uw zaak ook laten beoordelen door een medisch adviseur? Neem dan direct contact op voor de mogelijkheden. Het advies van de medisch adviseur wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door de wederpartij.