Hoe we werken

Introductie

Bij Du Bois Advocatuur vinden wij het belangrijk om eerst kennis te maken. In een (meestal persoonlijk) gesprek bespreken wij wat er is gebeurd en wat dit voor gevolgen heeft voor u. Daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag. Is de aansprakelijkheid erkend? Dan zullen we zo snel mogelijk proberen om een eerste voorschot op uw schadevergoeding te krijgen waar u de eerste kosten mee kunt voldoen.

Zaak voorleggen

Leg uw zaak vrijblijvend en kosteloos voor.

Contact

Schaderegelingstraject

De aansprakelijkheid is erkend, wat nu? Een letselschadezaak bestaat grofweg uit drie fasen, het schaderegelingstraject genoemd. Allereerst dient de aansprakelijkheid vast te komen staan. Daarna moet worden vastgesteld wat de hoogte van de schade is. Ten slotte kan de zaak worden afgesloten.

Aansprakelijkheid

Omdat het slachtoffer als eiser de bewijslast draagt, zal deze in principe moeten aantonen wat er gebeurd is en waarom de andere partij daarvoor aansprakelijk is. Bij verkeersongevallen wordt daarvoor vaak een Schade Aangifte Formulier gebruikt. Het is belangrijk dat u dit samen met de wederpartij invult na het ongeval en dat het formulier door beide partijen wordt ondertekend. Heeft u geen schadeaangifteformulier ingevuld maar wel gegevens van de dader? Ook dan kan Du Bois Advocatuur voor u aan de slag!

Omdat we in Nederland in het civiele recht de vrije bewijsleer kennen, kunnen ook andere documenten, foto's of films en dergelijke als bewijs worden aangedragen. Indien het noodzakelijk is, kan er ook een onderzoek worden gedaan naar de toedracht van het ongeval door een gespecialiseerd bureau. Zij onderzoeken onder meer aan de hand van sporen wat iemands positie op de weg is geweest of met welke snelheid er is gereden. Het is soms ook mogelijk om gegevens te verkrijgen over de werking van verkeerslichten of videobeelden van een ongeval.

Bij bedrijfsongevallen hoeft een slachtoffer de exacte toedracht van het ongeval overigens niet te bewijzen. Lees hier meer over bij bedrijfsongevallen.

Het vaststellen van de aansprakelijkheid is noodzakelijk voor het verkrijgen van een schadevergoeding, hoewel het soms ook mogelijk is om een schadevergoeding te verkrijgen zonder dat de aansprakelijkheid is erkend.

Hoogte van de schade

Om te onderzoeken wat de hoogte van de schadevergoeding is waar u recht op heeft, zal eerst moeten worden onderzocht wat de gevolgen van het ongeval zijn. De medische gevolgen (het letsel) kunnen worden onderzocht door een medisch adviseur die de advocaat en het slachtoffer adviseert. Dit onderzoek wordt gebaseerd op medische informatie van uw behandelaars. Het is daarom van groot belang dat u zich spoedig met uw klachten bij een arts meldt. Omdat de wederpartij ook een medisch adviseur heeft en er vaak discussie ontstaat op medisch gebied, is advies van een medisch adviseur essentieel. De medisch adviseur geeft ook advies wanneer de zaak verantwoord afgesloten zou kunnen worden en brengt daarbij in kaart wat de risico's in de toekomst kunnen zijn.

Er kan ook een onderzoek worden ingesteld naar de klachten en beperkingen die u door het ongeval ervaart, door bijvoorbeeld een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Daarnaast kan bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om u te helpen bij het vinden van passend werk of om te bemiddelen bij uw werkgever. Ook kan er gedacht worden aan inschakeling van een ergonoom om te onderzoeken of er hulpmiddelen zijn die uw werk makkelijker kunnen maken.

Naast duidelijkheid over de medische gevolgen, moet er ook duidelijkheid over de hoogte van de schade komen. Het slachtoffer moet de schade bewijzen. Het is daarom belangrijk dat alle bonnen en facturen worden bewaard en overgelegd worden aan de verzekeraar. Sommige schadeposten zijn moeilijker te bewijzen, bijvoorbeeld als u naast uw betaalde baan nog neveninkomsten had die u niet verantwoord aan de fiscus en die zogenaamd “zwart” werden betaald. Vaak kunt u daarvan geen salarisstroken of factuur overleggen. Omdat we deze situatie al vaak hebben meegemaakt, kunnen we u helpen bij het verzamelen van bewijs. Vaak is er toch bruikbaar bewijs te verzamelen.

De hoogte van bijvoorbeeld het verlies aan verdienvermogen kan ook worden onderzocht door een bedrijfseconoom en/of arbeidsdeskundige. Een rekenbureau kan daarna de totale schade berekenen waarbij ook rekening moet worden gehouden met pensioenverlies en eventuele loonsverhogingen in de toekomst.

Letsel bewijzen

Om te onderzoeken wat de hoogte van de schadevergoeding is waar u recht op heeft, zal eerst moeten worden onderzocht wat de gevolgen van het ongeval zijn. De medische gevolgen (het letsel) kunnen worden onderzocht door een medisch adviseur die de advocaat en het slachtoffer adviseert. Dit onderzoek wordt gebaseerd op medische informatie van uw behandelaars. Het is daarom van groot belang dat u zich spoedig met uw klachten bij een arts meldt. Omdat de wederpartij ook een medisch adviseur heeft en er vaak discussie ontstaat op medisch gebied, is advies van een medisch adviseur essentieel. De medisch adviseur geeft ook advies wanneer de zaak verantwoord afgesloten zou kunnen worden en wat daarbij de risico's in de toekomst kunnen zijn.

Du Bois Advocatuur schakelt zelf een medisch adviseur in en laat de zaak dus niet alleen beoordelen door de adviseur van de aansprakelijke verzekeraar. Dat is van groot belang in uw zaak.

Er kan ook een onderzoek worden ingesteld naar de klachten en beperkingen die u door het ongeval ervaart, door bijvoorbeeld een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.

Arbeidsongeschikt? Hulp nodig bij uw re-integratie?

Een arbeidsdeskundige kan worden ingeschakeld om u te helpen bij het vinden van passend werk of om te bemiddelen tussen u en uw werkgever. Ook kan er gedacht worden aan inschakeling van een ergonoom om te onderzoeken of er hulpmiddelen zijn die uw werk makkelijker kunnen maken.

Afwikkeling

Als de medisch adviseur van mening is dat de zaak kan worden afgesloten dan kunnen de onderhandelingen met de wederpartij worden gestart. Meestal wordt er eerst een afsluitend medisch onderzoek gedaan naar de gevolgen en de risico’s die u loopt in de toekomst. Bij de afwikkeling van uw zaak heeft u niet alleen recht op vergoeding van uw schade tot nu toe, maar vaak ook op eventuele schade die in de toekomst nog zou kunnen optreden. Als u mogelijk in de toekomst nog naar de fysiotherapeut moet of uw eigen risico zorgverzekering moet betalen dan kan daarvoor een budget worden opgenomen. Ook toekomstig verlies aan verdienvermogen, bijvoorbeeld omdat u door uw letsel moeilijker aan een baan kunt komen, kan onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen. Hoewel er altijd wordt geprobeerd om een schikking te treffen, behoort een procedure tot de mogelijkheden als wij in de onderhandelingen niet kunnen krijgen waar u recht op heeft.