Bedrijfsongevallen

Ongeval op het werk

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op het werk. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu worden jaarlijks 230.000 mensen (600 per dag) slachtoffer van een bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval kan zich op allerlei manieren voordoen: een val van een grote hoogte, een shock door elektriciteit of een ongeval in het verkeer. Zelfs voor het krijgen van een burn-out kan uw werkgever aansprakelijk zijn.

Bedrijfsongeval gehad?

Wij maken er werk van. De schadevergoeding waar u recht op heeft.

Contact

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

Veiligheidshek

De werkgever is aansprakelijk voor ongevallen die tijdens het uitoefenen van het werk gebeuren, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Dit betekent dat een werknemer niet hoeft aan te tonen wat er precies is gebeurd, wat een groot voordeel voor de werknemer oplevert. De zorgplicht is een zogenaamde “open norm”, de verplichtingen van de werkgever verschillen per geval. Een advocaat kan toetsen of uw werkgever zijn zorgplicht is nagekomen.

Verkeersongevallen tijdens het werk

Ook voor verkeersongevallen kan uw werkgever aansprakelijk zijn. Uw werkgever is namelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor verkeersongevallen die werknemers tijdens het werk kunnen overkomen. Als uw werkgever niet verzekerd is, dan zal deze het bedrag zelf moeten vergoeden. Onder sommige omstandigheden kan uw werkgever zelfs aansprakelijk zijn voor ongevallen tijdens woon-werkverkeer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u uw collega ophaalt om naar een werklocatie toe te gaan.

Ongevallenverzekering

Als het goed is heeft uw werkgever een verzekering afgesloten voor de schade die zijn medewerkers tijdens de uitoefening van het werk oplopen. Dit heet een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Het is ook mogelijk dat uw werkgever nog meer verzekeringen heeft. Soms heeft uw werkgever zelfs voor ongevallen die niets met uw werk te maken hebben een verzekering. In sommige gevallen moet de uitkering van deze verzekering worden verrekend met een schadevergoeding, maar lang niet altijd.

Bent u bang voor de gevolgen van het aansprakelijk stellen van uw werkgever? Wij realiseren ons dat dit niet gemakkelijk is. Vaak is uw werkgever echter verzekerd, waardoor de zaak met de verzekeraar verder kan worden afgehandeld. U hoeft dan dus geen discussie met uw werkgever te voeren over de gevolgen van het ongeval.

Wilt u weten voor welke schadevergoeding u in aanmerking komt? Of wat er gebeurt nadat de verzekeraar de zaak in behandeling heeft genomen? Lees dan de volgende artikelen over schadevergoeding en het schaderegelingstraject.